Den Brune Italiener!
 
     
 

Italienerne er uden for al konkurrence verdens bedst kendte og mest udbredte hønserace, og den findes - ikke overra­skende i en lang række forskellige farve­variationer.

Den brune Italiener, der i øvrigt ligner den brune Danske landhøne meget, er en af de mest farvestrålende og mest elegante af alle hønseracer. Den er efter min me­ning den smukkeste af alle brugshøns, uanset race og farvevariation. De andre farvevariationer er naturligvis også smuk­ke, og uanset farve er der ingen, der som en italiensk hane, kan »skridte fronten af«. Et stolt syn.

Sådan skriver Jørgen Liljensøe om den brune Italiener i ”Den store hønsebog”

 

Det er først og fremmest amerikanerne og englænderne, der har renavlet vore da­ges Italienere. De første Italienere, der blev eksporte­ret til Amerika, blev udskibet fra den norditalienske havneby Livorno, på engelsk Leghorn, hvorfor racen i de en­gelsktalende lande netop kaldes Leghorn. Ifølge historien var det brune Italienere, der allerede i begyndelsen af 1830' erne som de første blev sendt til Amerika.

Det skulle i øvrigt være efterkommere af disse dyr, der en gang i 1860' erne kom til England fra Amerika, hvilket må siges at være lidt af en omvej. Fra England nå­ede racen til Tyskland hvorfra den - vist nok - kom til Danmark i 1869.

 

Karakteristik af racen:

Italiener-racen er en let hønserace med elegante og smukke typelinier. Den kendetegnes ved, at være livlig af natur, ivrigt fødesøgende og flyvelysten. Racen er særdeles hårdfør og en fortrinlig æglægger. Kyllingerne er lette at opdrætte og de udvikles hurtigt. Italienerhønen ruger kun sjældent men er en fantastisk kyllingefører når det lykkes.

 

 
Vægt: Store høns                    Hane: 2,2 - 3,0kg                          Høne: 1,75 - 2,5kg
 
Vægt: Dværghøns                   Hane: 1,0kg                                     Høne: 0.9kg
 
Æg: Store høns                       Hvide.                                                 Idealvægt 62g.
Æg: Dværghøns                      Hvide.                                                 Idealvægt 39g.
 
 
OBS! - Du kan finde en langt mere detaljeret beskrivelse af racen i "Skandinavisk Fjerkræ Standard" udgivet af Danmarks Fjerkræavlerforening for Raceavl. For at komme videre til DFfR's hjemmeside klik her!
 

                                     Standard billede fra 1907

 
                                          

 

 

 

 

 

  

 

 

Magnus Ladefoged